Tryptyk w Koszalinie

Projekt rekompozycji gotyckiego tryptyku, oraz wstępna koncepcja stalli. Ornament maswerkowych laskowań. Kamienna mensa z piaskowca. Prezbiterium katedry

Tryptyk w Koszalinie

Projekt rekompozycji gotyckiego tryptykui. Ornament maswerkowych laskowań. Kamienna mensa z piaskowca. Prezbiterium katedry. Ołtarz został odsłonięty w 8 grudnia 2012r

4.koszalin

5.koszalin

6.koszalin